Presenterte planer for næringslivet – politikerne sitter på jokeren