Lei av heisturer: – Har tro på at vi skal få til noe