Barnebarnet kom til finale med bestefar på tilskuerplass