Økonomisk løft nødvendig etter opprykket – dette trenger HIL på nasjonalt nivå