Stortap og årsverste da plassen i divisjonen skulle sikres