Disse skal representere Harstad på nasjonalt nivå i håndball