Her er sesongens første uttak til sonesamlinger i fotball

foto