Viser ingen nåde overfor moderklubben: – Håper at klasseforskjellen kommer til syne