– Vi ser fram til å få et ordentlig lokaloppgjør mellom SOIF og HIL neste år

foto