For første gang kjørte Miriam sin egen hest. Det endte på best mulig vis