Vil skape sjanser også for dem som faller utenfor i Harstad

foto