Rekordutbetaling: Disse fikk momskompensasjon lokalt

foto