Disse klubbene får støtte til barne- og ungdomsidrett