Ber politikerne avslå søknad om støtte til Funkis

Harstad Funkis har behov for penger til drift og ber kommunen om hjelp. Det får laget trolig ikke.

TILRÅDNING: Hugo Thode Hansen mener kommunen skal avslå eksterne søknader om økonomisk støtte. 

sport

Harstad Funkis er et håndballag for spillere med funksjonshemming.

Laget søker om støtte på 45.000 kroner fra Harstad kommune. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen innstiller på avslag, og politikerne ser ut til å være enige med administrasjonen.