SOIF har engasjert Tiki-Taka-sjef i én måned:

Slik skal de skape sin egen identitet

Målet er å finne den røde tråden, som skal være synlig i all fotballopplæring på Evenskjer.

VEILEDER: Samtlige trenere for og i SOIF fra 8-årsklassen til seniorene blir gått gjennom i sømmene av Rune Mikkelsen. Her under ei økt med småjentelaget. Trenerne Rune Hjelmsø og Vidar Øyen følger med. 

sport

– Blikk! Kroppsstilling! Valg! Ta av press! Skape rom! Tette rom!

Beskjedene kommer med utropstegn bak. Han er direkte og tydelig.