Her skal de få spille på nytt og miljøvennlig kunstgress

Årsmøtet i idrettslaget sa ja til ekstrakostnaden på en halv million kroner for å få en bane uten gummigranulat.

FRA GRUS TIL KUNSTGRESS: Idrettslagsleder Kåre Kvanli og anleggsleder Kenneth Markussen flankerer fremtidige brukere av kunstgressbanen i nærheten av aktivitetshallen på Sandstrand. Jublende barn er Ronja (fra venstre), Mariell, Love, Eivind, Royne, Saga, Håkon, Helmine, Fie, Sofie, Tarjei, Ailo, Torry, Frida, Kent-Ivar og Arne. 

sport

Ikke mange grusbaner for fotball er fortsatt i bruk i regionen. I løpet av høsten skal det bli kunstig grønt på enda en bane som er benyttet i flere årtier.

IL Santor besluttet allerede i 2015 at banen ved Sandstrand oppvekstsenter skal få nytt underlag. Bygging av aktivitetshall og oppussing av gammelt skolebygg, samt endrede forutsetninger, har gjort at prosjektet har vært satt på vent. Nå er tiden inne for å handle. Grunnarbeidet starter i juni, og kunstgresset skal rulles ut i månedsskiftet juli-august.