Sier nei til dobbel hall i Seljestadfjæra. Dette vil idretten ha i stedet

Si opp intensjonsavtalen med fylkeskommunen om idrettshall ved ny videregående skole, og bruk avsatte midler til anlegg idretten har behov for.

Idretten fraråder Harstad kommune å gå videre med intensjonsavtalen, som sier at kommunen skal bygge, drifte og eie en idrettshall i tilknytning til ny videregående skole. Denne skissa til integrert løsning ble presentert i fjor.  Foto: Illustrasjon: A3 Arkitekter

sport

Slik kan høringsuttalelsen fra Harstad Idrettsråd kort oppsummeres. Den er overlevert Harstad kommune torsdag formiddag,

Med bakgrunn i at fylkesrådet ikke ønsker å se på ei løsning med trippelhall i tilknytning til byggingen av ny videregående skole for Sør-Troms i Harstad, mener idretten i kommunen at Harstad kommune skal gå bort fra en inngått intensjonsavtale. Hvis kommunen lytter til det idrettsfaglige innspiller, må fylkeskommunen eller andre stå for oppføringen av en idrettshall som dekker skolens behov.