25 personer skrev under klage på golfbanevedtak. De blir ikke hørt

Klagen på den vedtatte detaljerte reguleringsplanen for golfbane i Sørvik og Halsebø oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

PROTESTERER: Ivar Halsebø går i front for 25 personer, som klager på kommunestyrets vedtak om regulerinsplan for en golfbane i Sørvik og Halsebø. Her fra en befaring i 2015.  Foto: Ivar Hjelvik

sport

Det ble besluttet i utvalg for plan og næring i Harstad kommune tirsdag.

Politikerne mener det ikke er grunn til å ta til følge en klage innsendt av Ivar Halsebø med flere etter kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for golfbanen, som er planlagt i Sørvik og Halsebø-området. Det er Hinnøy Golfklubb som står bak baneprosjektet.