Friidrettsbane enstemmig vedtatt: – Å legge til rette for idrettslinja er nødvendig

I 2023 skal det komme et friidrettsdekke rundt fotballbanen på Borkenes.

KLUBBLEDER: Jan Meyer ser fram til at grusbanen skal få friidrettsdekke i 2023. 

sport

Et enstemmig kommunestyre i Kvæfjord har vedtatt økonomiplanen for 2021–2024. I denne ligger friidrettsbane til 5,8 millioner kroner inne for 2023.

Styreleder i Kvæfjord IL, Jan Meyer, som er politiker for Venstre, er fornøyd. Både posisjon og opposisjon er enige. Ingen motforestillinger kom fram i debatten om budsjettet og økonomiplanen.