Idretten har levert sin prioriteringsliste

Natt til onsdag fikk regjeringen se hvem idretten ønsker skal prioriteres ved neste gjenåpning av trening og konkurranser. I første fase ønskes blant annet 2.-divisjon i håndball og 3.-divisjon i fotball.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (f.v.) kultur- og likestillingsminister Abid Raja og idrettspresident Breit Kjøll. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

sport

I mandagens møte med kulturminister Abid Raja, helseminister Bent Høie og representanter fra helsemyndighetene og idretten fikk Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen.

Nå har særforbundene gjort jobben. For lokale klubber betyr det blant annet at de nasjonale håndballagene til Harstad Håndballklubb ønskes prioritert ved første anledning. Det samme gjelder Skånlands 3.-divisjonslag i fotball, samt 2.-divisjonslagene Harstad Damefotball, Kilkameratene og rekruttlagene til Medkila.

Her ser du den prioriterte rekkefølgen i de ulike forbundene.

– Regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for. Samtidig er Norges idrettsforbund opptatt av at gjenåpningen av treninger for voksne skal speile mangfoldet av kontaktidretter i Norge, skriver idrettsforbundet i en pressemelding.

Kriterier

For å sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning med et forsvarlig utøvervolum, har Norges idrettsforbund derfor lagt følgende kriterier til grunn for gjenåpning i de ulike idrettene:

  • Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal tas hensyn til for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.
  • Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.
  • Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.
  • Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Minst tre faser

Det enkelte særforbund med sine respektive kontaktidretter har utarbeidet en gjenåpningsplan og prioritert i minst tre–fem tidsmessige faser, flere faser for de idrettene med flest utøvere.

En slik faseinndeling skal sikre at gjenåpningen kan skje gradvis med et forsvarlig utøvervolum, basert på helsemyndighetenes til enhver tid vurdering av smittesituasjonen, og også basert på at mangfoldet av kontaktidretter for voksne ivaretas på en tilfredsstillende måte ved gjenåpningen av ordinære treninger.

Vi imøteser den videre dialogen med myndighetene og ser fram til en raskest mulig tilbakemelding på Norges idrettsforbunds forslag til gjenåpningsplan.