Ser på alternativer dersom seriespillet for breddefotballen avlyses:

Jobber med plan B

Fotballkretsens ledelse innser at voksenfotballen i Hålogaland kan bli avlyst i 2020. Det planlegges likevel for kamper.

SPILL: Selv om det ikke skulle bli ordinært seriespill, har fotballkretsen begynt å klekke ut planer for å få til aktivitet for lokale spillere over 20 år.  Foto: Colourbox

sport

Sist fredag kom beskjeden som breddeidretten fryktet, og mandag ble den fastslått i et møte med blant andre kulturminister Abid Raja (V), helseminister Bent Høie (H) og representanter fra idretten med idrettsforbundet og fotballforbundet i spissen.

Det blir ingen gjenåpning av breddeidretten 1. september. Ny vurdering, sett opp mot utviklingen av koronapandemien, skal tas i begynnelsen av neste måned.