Håper i det lengste å unngå 4.-divisjonsspill i 2021. Da må noe skje i høst

HIL skal legge en plan for hvordan a-laget skal komme best mulig ut av en mulig sesongavlysning.

Thomas Skoglund Windstad forlenget oppholdet i HIL for å hjelpe klubben tilbake til 3.-divisjon. Inntil videre er det et ubesvart spørsmål om det blir mulig å vinne kamper i 2020.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Det ble kjapt tatt samling i bånn da laget rykket ned fra nasjonalt seriespill høsten 2019. Nye trenere ble engasjert og spillerstallen ble forsterket for å gjøre oppholdet i kretsserien kortest mulig.

Målet var opprykk i 2020.