Anleggsdebatten i Harstad: – Bygg idrettshaller ved nye skoler

Lia-Brage ber Idretts-Harstad være med på et prinsippvedtak knyttet til nye skoleprosjekter. Det støttes av turnforeningen.

LEDERE: Siv Olsen i HK Lia-Brage og Geir Borch Karlsen i Harstad Turnforeningen mener et prinsippvedtak om idrettshaller ved skolebygging er på sin plass. 

sport

I et leserinnlegg, publisert 23. juni i papir og på nett hos Harstad Tidende, foreslår håndballklubben Lia-Brage ved styreleder Siv Olsen følgende:

«HK Lia-Brage at Idrettsrådet bør ha som grunnleggende prinsipp at skoler som bygges bør bygges med idrettshall og ikke gymsal. Nå aktualisert siden Nye Bergseng skole skal bygges med plass til 450 elever som har lovfestet krav om 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skoletiden.»