Økte tilskuddspotten til 1 million kroner. Slik foreslås den fordelt

Driftstilskuddet fra Harstad kommune til lag og foreninger er vedtatt doblet. Hvem som skal få, og hvor mye, behandles i formannskapet 23. juni.

PENGER: I neste uke blir det vedtatt hvilke klubber og foreninger som får nyte godt av Harstad kommunes dobling av driftstilskudd.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

sport

Innstillingen til fordeling av totalt 1.070.000 kroner er klar. Beløpet er doblet fra opprinnelig budsjett på 535.000 kroner på grunn av inntektstap for kommunens lag og foreninger knyttet til koronapandemien.

47 søkere er vurdert. 45 av disse tildeles penger, samt at et korps er tildelt midler uten å søke. Hvem som får og hvor mye ser du lenger ned i saken.