Lokalfotballens utfordringer: Trenger flere som Mette

TÅLMODIG: Det gikk ti sesonger fra en beskjeden debut i 2008 før Mette Skau ble et ubestridt valg i Medkilas førsteellever. I ventetiden støttet hun lagvenninner og de som fikk spilletid, og innså at det er læringskurver og prosesser hun måtte gå gjennom før hennes tid ville komme. 

sport

Fotballen i Harstad sliter. Nivået totalt sett er historisk svakt med de beste lagene for menn på nivå 5 og Medkilas kvinner på nivå to for tredje år på rad etter nedrykket fra Toppserien. Spillerne blir stadig færre og snittalderen lavere for våre antatt beste lag på seniornivå. Det kan synes som om det ene henger sammen med det andre. Generelt sliter hele fotballkretsen med nedgang, og den øverste kretsserien for menn teller kun ni lag i år.

Tidligere i uka kunne vi lese om fire spillere som aller helst skulle vært Medkilas fremtid på nasjonalt nivå for kvinner. Hedda Alice Jakobsen, Camilla Dyring Hansen, Rebekka Strøm Hansen og Martine Olsen ser ikke ut til å bli nettopp det. De har trappet ned. Motivasjonen er borte. Isolert sett en fair sak. Det koster å være med på høyt nivå, og alle vil ikke betale prisen. En bakenforliggende årsak, som kommer til syne, er mangel på spilletid, herunder mangel på tillit til at du får sjansen du selv mener du har gjort deg fortjent til. Underforstått: Med spilletid ville motivasjonen fortsatt vært til stede. Det kan man selvsagt forstå. Minste motstands vei er å foretrekke for de fleste av oss.