Juniorserien dobles, og kretsen foreslår tiltak i ungdomsfotballen

For første gang siden 2015 blir det en juniorserie for menn. Flere og eldre overårige skal dessuten få dispensasjon slik at klubbene beholder ungdomslag lenger.

UNGDOMMER: Spillere fra jente- og guttelagene til Kilkam fikk i fjor høst ei solid angrepstreningsøkt med Ole Martin Årst. De har gått gradene og skal delta henholdsvis i 2.-divisjon for kvinner og den nye juniorserien for menn. Bak fra venstre: Leon Bølstad Karlsen, Alexander Bonaas, Tobias Formo, Torbjørn Isaksen, Attaphol Setta, Ole Martin Årst, Tobias Sletteng, Marius Arntsen, Fredrik Ervik, Kristian Vaskinn og Nora Gylseth. Foran fra venstre: Kaisa Hætta Jacobsen, Kristine Haukebøe, Johanne Karlsen Vee, Lisa Traasdahl Johansen, Solveig Skeie, Astrid Vaskinn og Emilie Hellem. 

sport

Sistnevnte er et av forslagene som skal voteres over på tinget til Hålogaland fotballkrets lørdag. Tiltak må finnes, er erkjennelsen. Fotballkretsen er i fall både sportslig og i størrelse. Juniorserien i fjor besto av tre lag, men ble fort avviklet. Den øverste kretsserien var redusert fra 12 til 11 lag, og reduseres ytterligere til ni lag i år.

Lokal tilrettelegging

Med dette som bakteppe er daglig leder Daniel Kvile i fotballkretsen spent på utfallet av lørdagens kretsting. Hvis kretsstyrets innstilling til vedtak følges, vil klubbene i ungdomsfotballen få mulighet til å ha både flere overårige spillere og eldre overårige spillere enn regelverket tilsier. Geografi og antall spillere tilgjengelig er en begrunnelse for forslaget.