– Truslene kan ikke bagatelliseres

Her er det skriftlige svaret fra innebandyklubbens sportslige leder.

OVERRASKET: Nicolai Christensen.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

"Jeg vil presisere at min rolle er som assistenttrener i denne saken. Vi har spillende trener fra Finland og fordelingen er at jeg har spillermøter og leder laget under kamp når Mika spiller. Mika har alt av treninger. Sammen tar vi ut laget, der Mika har siste ord. Denne fordelingen har vi hatt siden 2016, og jeg finner det vanskelig å tro at Espen ikke har fått dette med seg. Styreleder er i denne sammenhengen også keeper på laget. Å drive lagidrett på toppnivå betyr at man ofte må ta forskjellige hensyn for å vinne. I HIBK er det som i andre lag spillere som benkes. Dette er vurderinger som blir tatt internt fra kamp til kamp. Jeg har forståelse for at ikke Espen heller likte å bli satt ut av laget, en opplevelse mange har gjennom livet i idrett. Jeg synes det er synd han reagerer på denne måten etter å ha blitt benket fra start en gang, i stedet for å ta opp hansken. Denne saken dreier seg ikke om HIBK som klubb mot Espen. Det er en sak mellom spillergruppen elite med trenere og Espen. Etter en melding som var svært langt over det som kan tolereres, bestemte spillergruppen som helhet at de ikke ønsker Espen på trening eller kamp fram til i hvert fall over nyttår om ikke en beklagelse kom. Spillergruppen tar trusler på alvor og dette er ikke noe som kan bagatelliseres. Innebandyklubben jobber til enhver tid for å strekke seg mot de beste lagene i Norge, og stadig for å forbedre treningsmiljøet for å bygge en eliteklubb. Våre treninger begrenses av halltiden, så må vi fordele treningene vi får innad i klubben til alle lag. De som ikke er i byen trener der de er og er med på det de kan felles med oss.

Myrvang uønsket av medspillerne. Slik svarer han:

– Kritisk til klubbens opplegg

Espen Myrvang har mistet motivasjonen til å være spiller for Harstad IBK, og begrunner nye prioriteringer med det han mener er useriøsitet i treningshverdag og kamputtak.


Vi ønsker ikke å rakke ned på hverken treningskulturen hos våre egne spillere eller hos 4.-divisjonsklubber i fotball. Derfor får slike og lignende uttalelser fra Myrvang stå for hans egen regning. Det er trenerens suverene rett å kunne disponere spillere i troppen utifra hva han mener er best for laget. Espen hadde selv 48% oppmøte på treningene siden sesongen begynte 1 mai. Legger man det til grunn, er det mange spillere som ikke har spilt mye i år, med flere treninger enn Espen som skulle spilt før han. Vi ser ingen hensikt i å gå i noen diskusjon med Espen i media utover dette. En videre dialog tas direkte mellom oss og han. Vi synes det er synd at denne saken i det hele tatt kommer i avisen, da dette har vært forsøkt løst på lavest mulig nivå", skriver Christensen i sitt svar til Espen Myrvangs uttalelser og påstander.