Koronavirus påvist hos ansatt på Ullevål sykehus

foto