Vegvesenet trekker løyver til omstridt transportselskap