Stor virusstudie: Risikoen er størst for eldre og syke

foto