Etterforskningen av Palme-drapet kan gå mot slutten