«Sjaman» dømt til seks års fengsel for seksuelle overgrep

foto