Kirkens Bymisjon advarer mot koronapandemiens ettervirkninger