Ti personer anmeldt etter å ha motsatt seg karantenehotell