Per-Willy Amundsen (Frp): – Fiskeriministeren bør gå

foto