Rousseffs mulige arvtaker vil ikke stille til gjenvalg