Paraglider gikk i vannet på Voss – tilsynelatende uskadd