Skolelederne tror ikke lærernormen kan innfris

foto