Person døde av koronaviruset ved St. Olavs hospital

foto