Koronaviruset har krevd over 3 millioner menneskeliv