Russiskledet styrke skal sikre ro og orden i Kasakhstan