Uttalelse fra EU-kommisjonen kan bety at Nav hadde rett om sykepenger

foto