FHI vil vurdere Holdenutvalgets forslag om større skjevfordeling av vaksiner