Snørydding på Gardermoen skal foregå med førerløse biler