Oslo-politikere krever bedre koronabehandling av eldre

foto