Ambulanse kolliderte under utrykning – føreren hardt skadd