Regjeringsutvalg foreslår «betydelig skjevfordeling» av vaksiner