God beredskap i påsken, men alle advarer: – Vær forsiktig i fjellet

foto