-  HarstadSparebank ønsker at hjertestartere skal være tilgjengelig i forbindelse medulike arrangementer i Harstad hvor større folkemasser samles. I slikesammenhenger vet man aldri om det kan oppstå situasjoner hvor raske hjelpeaksjonerer nødvendig og at en hjertestarter tidlig på plass kan være det som redder liv.Banken kjøper nå inn to hjertestartere som i utgangspunktet gis som en gave fra banken til Harstad Røde Kors, skriver banken i en pressemelding.

Røde Kors er ofte til stede på mange arrangementer og har den nødvendige kunnskap til åhåndtere hjertestartere. Hjertestarterne skal imidlertid også væretilgjengelige for andre lag/organisasjoner i byen dersom disse har tilgang tilpersoner som har den nødvendige opplæring til å bruke en hjertestarter.

FørstehjelpHarstad Sparebank ønsker også å være pådriver for igangsettelse av førstehjelpsopplæring tilrettelagt for barn (gjennom Norsk Folkehjelp avd Harstad). -  Det er viktig at barn i byen vår vet på et tidlig tidspunkt hvordan man skalforholde seg om skadesituasjoner på foreldre, besteforeldre eller andre voksneskulle oppstå. Banken vil gjerne at selv mindre barn kan få lære seg livreddendeførstehjelp.-  Vi har inngått en avtale med NorskFolkehjelp avd Harstad om å arrangere gratis førstehjelpskurs tilrettelagt forbarn på førskolenivå og første klasse nivå.