– BMC er en signaletablering, og blir lagt merke til i markedet